xUso de cookies
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias cómo de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y ofrecerle un mejor servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso más información.
Validación de usuario
Validación de usuario
Cerrar
Compartir en TwitterCompartir en Facebook
Compartir:

Escola Petit Estel - La Nova

Escola Petit Estel - La Nova

L’Escola Petit Estel-La Nova és una escola privada-concertada, catalana i confessional. Situada al centre de Terrassa, va ser creada l’any 1966 i actualment imparteix els nivells educatius corresponents a Llar d’Infants, Educació Infantil, Educació Primària, Secundària i Batxillerat. A dia d’avui, L’Escola Petit Estel-La Nova està creixent de dues a tres línies i està acabant les obres d’ampliació de noves aules per al curs vinent. Cal destacar un 100%d’aprovats a la Selectivitat i l’obtenció de

Sector/es: Educación secundaria, Educación primaria, Educación infantil, Bachillerato, Formación - Educación.

Datos contacto de Escola Petit Estel - La Nova

DirecciónCalle Puig Novell, 18-33 - Terrassa (Barcelona) - 08221- España
Teléfono 93 785 27 86 Fax 93 785 27 86
E-Mail Sitio web www.petitestellanova.cat

Descripción de Escola Petit Estel - La Nova

 

INSTAL·LACIONS

L’Escola té dos edificis, el Petit Estel, on es cursa Llar d’Infants i Educació Infantil, i La Nova, on s’hi imparteix Primària, ESO i Batxillerat. Les seves aules estan equipades amb les últimes tecnologies: pissarres digitals, projectors i pantalles. L’Escola Nova gaudeix de piscina pròpia inaugurada ara fa tres cursos juntament amb el menjador. També destaquen els laboratoris, l’aula d’informàtica, l’aula de tecnologia, de visual i plàstica, de música i la biblioteca.

IDEARI

Un dels trets distintius de l’Escola Petit Estel – La Nova és la seva educació en valors imprescindibles per a la societat actual com el respecte, la tolerància, la convivència o el servei envers els altres. L’Objectiu de l’Escola és donar a cada alumne allò que necessita per aconseguir que tothom, segons les seves capacitats i possibilitats, assoleixi l’èxit escolar. Cada alumne és únic i important. L’èxit d’aquesta manera d’actuar queda demostrat, per exemple, amb l’obtenció de la nota més alta de Terrassa i de les millors notes de Catalunya en les últimes proves d’accés a la universitat (PAU) convocades.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

L’Escola proporciona una atenció molt individualitzada per fer que els alumnes que van bé vagin encara millor i que els alumnes amb dificultats rebin els instruments adequats per seguir avançant. Es fa un seguiment de l’alumne a través d’una acció tutorial important amb una relació constant amb la família. Un gabinet psicològic s’encarrega d’efectuar proves periòdiques per tal de detectar les mancances de grup o individuals, detectar els trastorns d’aprenentatge de forma precoç, i informar mestres i pares sobre l’evolució de cadascú. També a 4t d’ESO, s'ofereix als alumnes orientació acadèmica i professional. Els desdoblaments i el treball en grups reduïts en matèries troncals, com matemàtiques, llengua catalana i anglesa, afavoreixen a millorar el rendiment acadèmic.

PROFESSORAT

Un equip de 70 professors integra la plantilla de professionals de l’Escola. Tots ells es distingeixen per la seva il·lusió i implicació a l’hora de transmetre l’ideari i la política educativa que sempre ha definit l’Escola. Amb la dedicació i esforç de tot el personal docent i no docent, l’Escola creix i millora dia a dia.

IDIOMES

A l’Escola Petit Estel – La Nova s’estudia el català, el castellà, l’anglès i el francès. El projecte de potenciar l’anglès a l’Escola és un repte i una il·lusió. Així doncs, a Llar d’Infants les mestres de psicomotricitat ja parlen en anglès als alumnes. A Parvulari hi ha dues sessions setmanals i diverses activitats en aquesta llengua i a Primària, a més de les classes obligatòries, uns professors nadius fan una hora complementària d’immersió total mitjançant grups reduïts; l’assignatura de plàstica també s’imparteix en anglès. A Secundària, els alumnes també reben una hora complementària d’anglès. L’assignatura de Ciències Naturals s’imparteix en anglès, així com la de Ciències per al Món Contemporani en el Batxillerat. Les professores de ciències i d’anglès estan embarcades en el Projecte Clil, l’ensenyament de matèries no lingüístiques amb un idioma diferent del propi, en aquest cas, l’anglès, i està donant molt bon resultat gràcies a una molt bona preparació del projecte. Per arrodonir aquest aprenentatge, el viatge de quart d’ESO es fa a Londres i d’aquesta manera l’alumnat té un contacte directe amb el país i la llengua. A més a més, a l’estiu s’organitzen estades de tres setmanes a Anglaterra on els alumnes, acompanyats pel professorat d’anglès, conviuen amb famílies autòctones.

SERVEIS

El ventall de serveis que ofereix l’Escola és el següent:

- Biblioteca, fomentant la lectura i potenciant les habilitats i la comprensió de tots els alumnes.
- Reforç escolar de cinc a sis de la tarda en matèries com llengua, matemàtiques, anglès, etc.
- Natació per a tots els alumnes a la propia Escola, complementant així l’Educació Física.
- Menjador amb cuina pròpia.
- Gabinet Psicotècnic.
- Campus d’estiu durant el mes de Juliol.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les extraescolars que ofereix Petit Estel- La Nova es classifiquen en esportives (bàsquet, futbol, iniciació a l’esport, Artística La Nova (gimnàstica artística), taekwondo, natació, aquagym i nadons a l’aigua), artístiques (costura, teatre, arts &crafts) i acadèmiques (classes de repàs i d’anglès).

 

Publicaciones prensa Escola Petit Estel - La Nova

Html->css('prensa', 'stylesheet', array('inline'=>false) ); $this->Html->script('mootools-more-slide', array('inline'=>false) ); $userDat = $session->read('Auth.User'); $this->Js->get(".emppublink")->event("click"," id = String(this.id).split('_')[1]; new Fx.Slide('empresaspub_'+id).toggle(); "); if ($userDat['rol']=="admin") { $this->Js->get('.publidel')->event('click', "if (confirm('¿Esta seguro de querer eliminar la publicación?')) location.href=this.get('href');"); } $this->Js->buffer(" tohide = $$('.empresaspub') for (x=0;x
LA VANGUARDIA : Es un diario de información general, perteneciente al Grupo Godó. Cuenta con corresponsales propios en las principales 
ciudades de todo el mundo.

Centros educativos de Cataluña
Notice (8): Undefined variable: userDat [APP/views/elements/prensalist.ctp, line 42]

25 de enero de 2013
Centros educativos de Cataluña
LA VANGUARDIA : Es un diario de información general, perteneciente al Grupo Godó. Cuenta con corresponsales propios en las principales 
ciudades de todo el mundo.

Mejores Colegios de Cataluña

23 de enero de 2012
Mejores Colegios de Cataluña


Directorio de empresasBUSCADOR EMPRESAS

Copyright 2018 © Guia de prensa S.L. | Tel. 902 026 111 | Síganos: Síganos en Google+: Guía de Prensa Síganos en Facebook: Guía de Prensa Síganos en Twitter: @guiadeprensa Síganos en You Tube: Canal Teleguiadeprensa Síganos en LinkedIn: Guía de Prensa
Guia Empresas | Horomárkate | Vida Sana | Nota legal | Publicidad | Contactar


GuíadePrensa.com es un directorio de empresas , creado principalmente para ayudar a los clientes y empresas de España a darse a conocer y encontrar servicios. En este directorio empresas se ofrece información de contacto de forma clara, fácil y gratuita. Es un buscador de empresas en el que las empresas de España pueden anunciarse en Internet de forma simple y sencilla sin suponer un gasto.

Además en este directorio de empresas se adjuntan las publicaciones que las empresas han realizado con nosotros en prensa nacional. Para aportar información extra de la mano de los principales periódicos.